Neem direct contact op of bekijk ons op LinkedIn | YouTube | Twitter.

FAQ | Veel gestelde vragen

A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V W X Y Z 0

-A-

Arbeidsvoorwaarden - Voorwaarden die op worden genomen in de arbeidsovereenkomsten. Zie ook EVP.

Arbeidsmarktactiviteit - Percentage van de doelgroep dat aangeeft actief op zoek te zijn naar een baan.

-B-

Bestanden toevoegen - Bij het invullen van de vacature intake is er ook een vraag of er bestanden aan de intake toegevoegd zullen worden. Als je "Ja" hebt geantwoord, krijg je na het afronden van de vacature intake een mail met verzoek om bestanden toe te voegen, doe dat dan zo snel mogelijk na het afronden van de vacature intake. De tekstschrijver krijgt direct na afronden van de intake een bericht en zal dan dus spoedig aan de slag gaan.

Beweegmotieven - Redenen (die niet met arbeidsvoorwaarden te maken hebben) voor de doelgroep om een andere baan te overwegen. Zie ook EVP.

Browsers - De aanbevolen browsers om de online vacature intake (ravi.works) te gebruiken zijn:

NB zorg dat je browser de meest recente versie draait

-C-

Candidate Experience (CX)- De totale ervaring die een sollicitant opdoet met jouw organisatie tijdens het recruitmentproces. Vanaf het lezen van de vacature en het eerste contact met jouw organisatie tot en met de eventuele onboarding. De customer experience van de potentiële nieuwe medewerker.

Competentie - Een competentie is een herkenbaar gedragspatroon dat zich gedurende langere tijd, regelmatig en onder verschillende omstandigheden herhaalt. (bron: Competentiesvoorbeelden.nl)

Cookies - Zorg dat je browser functionele cookies accepteert. Marketing cookies zijn niet nodig. Kijk goed bij instellingen van de browser zelf.

-D-

Diploma -  Voor bepaalde functies/rollen belangrijk en soms ook niet.

Doelgroep - Een afgebakende groep personen waar een product, dienst, campagne of organisatie zich richt, noemen we een doelgroep. Binnen een markt kunnen doelgroepen worden onderscheiden doordat de leden van de groep bepaalde kenmerken delen. (bron: Marketingtermen.nl)

-E-

EVP - Employee Value proposition. Het geheel aan (arbeidsvoor-)waarden en kenmerken van een organisatie als werkgever, waarmee zij zich op een bepaalde manier wenst te profileren. Het EVP is bovendien afgestemd op de beoogde wervingsdoelgroep. Een goed EVP draagt bij aan een goed werkgeversmerk. (Bron: Wervingswoorden)

-F-

FTE - Full Time Equivalent - Een FTE is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Iemand die bijvoorbeeld twee dagen in de week werkt, vertegenwoordigt 0,4 FTE. (Bron: Wervingswoorden). Dus niet Full Tme Employee 😉.

-H-

Hiring Manager - zie Vacaturehouder

Hiring Manager Experience (HMX) - ook wel vacaturehouder experience. De ervaring voor de vacaturehouder gedurende het recruitment proces. 

-I-

Interview panel - Een door vacaturehouder geselecteerde groep mensen die nauw betrokken zijn bij het selectieproces. Zij adviseren de vacaturehouder. Als vacaturehouder is het belangrijk om goed na te denken wie ze in het interviewpanel willen.

-O-

Oriëntatiebron - media (met vacatures) die werkzoekenden raadplegen bij het zoeken naar een baan.

-P-

Pull-factoren -  Pullfactoren zijn aantrekkelijke redenen om voor een bepaalde werkgever of een baan te kiezen.

-R-

RAVI - Systeemnaam voor de geautomatiseerde online vacature intake van Recruitment Accelerator.

Recruiter - De recruiter heeft de opdracht gekregen om de vacature in te vullen. De recruiter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht.

Recruitment Experience = Hiringmanager Experience + Candidate Experience | RX=HMX+CX

Recruitmentplan - Het plan dat is een afgeleide van business plan & personeelsplan. Overziet een periode van een jaar over de verwachtte werving en hoe deze aangepakt gaat worden. (Operationeel). Er is ook een strategisch recruitmentplan, hierin staat lange termijn visie en aanpak. Als de periode meer dan een jaar is, spreekt met van een strategisch recruitmentplan. Klik hier om meer te leren over het maken van een strategisch recruitmentplan ... 

Relevante Werkervaring - Let op, het gaat om werkervaring die betrekking heeft op de rol/functie.

  • Junior 0-5 jaar
  • Medior 6-10 jaar
  • Senior – 10 jaar en meer

RX - Recruitment Experience - Hoe de betrokkenen buiten en binnen de organisatie, sollicitant, vacaturehouder, teamleden en andere stakeholders, het gehele recruitment proces ervaren.

-S-

Schaarste - Schaarste is een maatstaf van vraag en aanbod, in dit geval (de beoordeling van) de vacaturedruk.

Schapenpoot - De neiging bestaat om op zoek te gaan naar een nieuwe medewerker die alles kan. Dit maakt de zoektocht naar de optimale match zo goed als onmogelijk. De bedoeling is dat ook vooral te kijken naar kijken naar elementen die essentieel zijn, de zogenaamde “must-haves”.

Sourcing - een activiteit binnen het recruitment domein waarbij men actief op zoek gaar naar matchende kandidaten voor een bepaalde vacature.

Sourcingdruk - dit geeft het percentage mensen aan binnen de doelgroep dat eens per kwartaal benaderd wordt voor een baan.

Stakeholders - Een groep collega's wiens werk beïnvloed wordt doordat er een vacature is. Het is essentieel voor een vacaturehouder om deze groep op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

-T-

Tips - klik hier om meer te weten te komen over hoe de vacature intake te gebruiken 

-V-

Vacancy Intelligence - "Vacature intel" - De informatie die je verzamelt bij het doen van een vacature intake in combinatie met informatie over de doelgroep en de bijpassende arbeidsmarkt.

Vacature intake - een professionele vragenlijst waarmee je relevante informatie verzameld over de vacature, doelgroep en organisatie. Zie ook Vacature Intake.

Vacaturedruk - Alle geplaatste vacatures in de afgelopen 12 maanden ten opzichte van het aantal actieve baanzoekers.

Vacaturehouder - is diegene met de vacature. Heeft de autoriteit om de beslissing te nemen om iemand wel of niet aan te nemen. De vacaturehouder geeft Personeelszaken of recruiter opdracht om te werven.

Vacatureplan - is een op een goede vacature intake gebaseerd plan, met daarin vacaturetekst, media-advies, wervingshaalbaarheidsanalyse en wervingsplan. Gaat altijd om 1 vacature (kan wel meerdere FTE zijn).

-W-

Wervingsadvies = Wervingsaanpak + Wervingshaalbaarheid + Oriëntatiebronnen

Wervingshaalbaarheid - De beoordeling van hoe makkelijk of moeilijk het, gegeven de schaarste, is om de doelgroep aan te trekken.

Wervingsplan - Indien het om 1 vacature gaat, is het een vacatureplan. Als het om meerdere vacatures gaat, noemt men het ook wel een recruitmentplan.

Workload van de recruiter - Het aantal vacatures dat hij/zijn gelijktijdig in takenpakket heeft

088 RECRUIT - 088 7327848 - Nationaal adviesnummer voor werving.

  Meer over de vacature intake van Recruitment Accelerator