Neem direct contact op of bekijk ons op LinkedIn | YouTube | Twitter.

RACI recruitment

Wie ben jij in het recruitment landschap?

Ook binnen het recruitment domein wordt er vaak gesteggeld om wie nu waar verantwoordelijk is. Als recruiter doe je je stinkende best om de vacature zo goed en zo snel mogelijk in te vullen. De directe pijn voor het feit dat er een vacature is, voelt de recruiter echter niet zelf. Die pijn wordt wel gevoeld door de vacaturehouder en het team. Extra werkdruk, hoger verzuim, mindere resultaten en afnemende waardering. De vraag is of iedereen wel voldoende doet om de vacature in te vullen of wijst men snel naar de recruiter. De vacaturehouder en het team zullen er zelf aan moeten meewerken om de pijn, van het hebben van een vacature, te verzachten. Duidelijk rollen en verantwoordelijkheden helpen dan.

Ooit is het RACI model bedacht, om interne spelers en hun verantwoordelijkheden te duiden. Dat is ook prima op recruitment toe te passen. Het RACI-model is een matrix die gehanteerd wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of lijnwerkzaamheden betrokken zijn weer te geven. De Nederlandse aanduiding is VERI-Matrix. (Bron: Wikipedia)

Het zal duidelijk zijn, om tot een goed resultaat te komen is een dito samenspel vereist. Mijn ervaring is dat dat helaas vaak te wensen overlaat. Graag wijst men naar een ander tijdens dit fenomeen.

Het RACI model in recruitment

Responsible / Verantwoordelijk                  |          Recruiter

  • Heeft de opdracht gekregen
  • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze opdracht

Accountable / Eindverantwoordelijk          |         Vacaturehouder

  • Degene die de pijn voelt.
  • Heeft de autoriteit om beslissing te nemen om iemand wel of niet aan te nemen

Consulted / Adviseurs                                  |          Interview Panel

  • Zijn nauw betrokken in het proces en adviseren Vacaturehouder
  • Bedenk goed wie tot deze groep behoren

Informed / Geïnformeerd                            |          Stakeholders & Senior Management

  • Wiens werk beïnvloed word doordat er een vacature is.
  • Hou ze op de hoogte van de ontwikkelingen

 

Ik vergelijk de situatie graag met de reisbranche. De vacaturehouder wil graag een reis boeken en zegt tegen de recruiter dat hij/zij op reis wil. Op het moment dat de vacaturehouder niet goed aan de recruiter aangeeft wat de wensen zijn, dan kan de reis volledig anders verlopen dat gedacht. Het is dus ook aan de recruiter om aan de vacaturehouder te vragen, waar de ideale reis aan moet voldoen. Zonder goede briefing geen goede reis. Beide zijn bij gebaat een goede samenwerking en duidelijke briefing & afspraken. Laat de “Hiring-Manager-journey” leiden tot een mooie “Candidate journey” en uiteindelijk een super match.

Goeie reis.

Peer Goudsmit