Neem direct contact op of bekijk ons op LinkedIn | YouTube | Twitter.


Recruiters gaan het extra druk krijgen met de komst van de WAB

Recruiters hebben al een stevige workload, en met de komst van de WAB wordt dat de komende maanden vooral meer.

Nu de economie wat afzwakt en de records van hoeveelheid online vacatures niet meer gebroken worden, zou je denken dat de workload juist meer zou normaliseren. Maar met de komst van de WAB is het de verwachting dat het alleen maar drukker zal worden in de komende maanden en dat er veel extra werk richting zowel bureau/intercedent- als corporate recruiter zal komen.

1. Bij werkgevers die tientallen tot honderden flexwerkers vrij constant hebben werken, zullen de extra kosten met vele miljoenen gaan toenemen. Niet alleen door toegenomen tarieven (incl. transitievergoeding), maar ook door risico afwenteling voor o.a. de extra kosten als de planning wijzigt binnen 4 dagen voordat iemand is ingepland. Een kostenstijging van tussen de 7 en 12% lijkt het minimale waar grote werkgevers rekening mee moeten houden. Als je dus elk jaar voor 50 miljoen inhuurt, nemen de kosten met circa 5 miljoen euro toe. Weer zelf gaan werven, lijkt daarin een financieel aantrekkelijk scenario. Of dat dat werkelijk zo is, en of in één kwartaal gerealiseerd kan worden heb ik wijselijk even buiten de scope gehouden van deze blog.

Het is niet alleen de toename in kosten maar ook in de risico overheveling, transitievergoeding en andere kosten die werkgevers doen besluiten om recruitment weer zelf op te pakken. Dat betekent het opbouwen van een nieuw team of het verrijken en aanvullen van het bestaande recruitment team en zelf die markt opgaan om dat ‘flex’ talent te vinden. Een ander spel, dan de gemiddelde LinkedIn hire van een white collar werker.

2. Ook zullen we zien -is de verwachting van veel advocaten en experts- dat voor 31 december 2019 het contract van veel flexwerkers door bureaus zal worden ontbonden of niet zal worden verlengd, o.a doordat bureaus verantwoordelijk worden voor de transitievergoeding per 1-1-2020 met terugwerkende kracht. In dat geval zullen mensen die nu op de payroll staan van een uitzendbureau dat dan niet meer staan, en zullen bureaus massaal op zoek gaan naar nieuwe mensen, die gelukkig ook in grote aantallen op de markt komen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen veel bureaus niet wachten tot 1 januari 2020, maar al in Q4 de voorbereidingen treffen.

Al met gaat de WAB voor de nodige reuring zorgen in de komende maanden. Workload management bij recruitment wordt daarin een essentieel onderwerp. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Ik zou je graag het volgende influisteren:

Bureaus

  • Begin tijdig als bureaurecruiter/intercedent met het contacten van oude kandidaten. Werk samen met andere bureaus (en weet zeker dat je niet opgezadeld wordt met de groep die je niet wilt) en zorg dat je alle CV-databanken goed kan ontsluiten.
  • Laat je niet verrassen door je klant en ga snel om de tafel zitten om de gevolgen van de WAB voor en door te bespreken.
  • Gebruik deze procesverandering om zelf op bepaalde onderdelen door te automatiseren, zoals bij de vacature-intake, inschrijven, chatbots of referentiechecks

Corporates

  • Laat je niet verrassen op 23 december met een brief waarin een substantiële kostentoename wordt aangekondigd, en ga nu het gesprek aan.
  • Bereid je voor om meer zelf te werven. Slim is het misschien om één of meerdere lokale intercedenten te hunten en vervolgens inhouse te gaan werven.
  • Bezint eer ge zelf begint. De externe kosten zullen substantieel toenemen, maar het zomaar allemaal zelf weer gaan doen is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Een hybride vorm lijkt dan meer voor de hand te liggen door een deel zelf te doen en een deel terug te vallen op flex.

De komende maanden is dan ook bij uitstek het moment om niet alleen harder te gaan werken, maar vooral ook slimmer.

  • Hoe zet je de recruiter in zijn kracht?
  • Hoe kun je slim data gebruiken en je processen automatiseren?
  • Hoe kun je meer én vooral de dingen slimmer doen in minder tijd?

Denk dan bijvoorbeeld aan de de mogelijkheid om gebruik te maken van de vacature intake van Recruitment Accelerator of van oplossingen van andere genomineerden voor de recruitment tech awards.

Geert-Jan Waasdorp

Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op LinkedIn.