Neem direct contact op of bekijk ons op LinkedIn | YouTube | Twitter.


…oftewel realiseer jouw teamdoelstellingen door slim te recruiten

De afgelopen 12 maanden, wisselde 16,7% van de medewerkers in Nederland van werkgever. Omdat daarnaast circa 2,5% jaarlijks met pensioen gaat en nog eens 11% intern een stap maakt (en er dus een vacature ontstaat), verliest de gemiddelde manager jaarlijks zo’n 30,2% van de bemanning.

Is dat overal hetzelfde? Nee, natuurlijk niet. In de horeca bijvoorbeeld (met veel studenten en stevige seizoensinvloeden) is de ‘turn over’ extreem hoog, honderden procenten soms. In veel familiebedrijven daarentegen, viert men regelmatig koperen (12,5 jaar), zilveren (25), robijnen (40, wist ik ook niet hoor) en soms zelfs gouden (50!) jubilea.

In ruim drie jaar tijd zal een doorsnee afdeling dus in zijn geheel vervangen moeten worden. Dat vergt een behoorlijke inspanning, maar is dat erg? Nou nee, en wel om twee redenen.

Ten eerste, als je je realiseert dat het verloop, en de daarmee gepaard gaande vervangingsvraag, 30% op jaarbasis bedraagt, kun je je daar ook gewoon op instellen. Dan wordt duidelijk dat ad hoc achter de feiten aanlopen geen houdbare aanpak is, maar dat planmatig zal moeten worden gewerkt. Met slimme processen, ondersteund met efficiënte tooling. En met professionals die verstand hebben van zowel het werven als het selecteren van personeel. Bovendien kun je op basis van deze cijfermatige input eerder een passend budget krijgen. Doe dit alles beter dan de concurrent en je hebt een sustainable advantage te pakken.

De tweede reden waarom je vrolijk zou moeten worden van het feit dat je jouw team elke drie jaar vrijwel volledig moet vervangen, is de mogelijkheid het team te kunnen optimaliseren. Veel organisaties heroriënteren zich eens in de zoveel jaar. De nadruk verschuift dan van kwaliteitsverbetering, naar meer aandacht voor de klant, kostenreductie, internationalisatie, specialisatie of juist diversificatie. Dat regelmatig verplaatsen van de piketpaaltjes, vraagt om het voortdurend heroverwegen van de samenstelling van de workforce. Om heroriëntatie van benodigde competenties, expertise of teamrollen (denk aan Enneagram, Management Drives, et cetera).

Door bij het aantrekken van nieuwe medewerkers voortdurend te kijken naar de nieuwe eisen, creëer je bijna ongemerkt een wendbare organisatie. Bedenk dus bij elke vacature intake, elke vacaturetekst en elke selectieprocedure ‘Every vacancy is a chance for a change’.

Ronald van Driel

Wil je op de hoogte blijven, volg ons dan op LinkedIn.